CV

Krzysztof Szamałek ur.5.03.1953 Konin. Doktor habilitowany w zakresie geologii gospodarczej. Pracownik naukowy Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1978 roku. Absolwent Wydziału Geologii UW (1978 - dyplom z wyróżnieniem) oraz Wydziału Zarządzania UW (1982). Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Geologii UW w 1985 roku. Autor ponad 150 publikacji, artykułów i książek z zakresu geologii gospodarczej, geologii złóż , zarządzania środowiskiem, problematyki bezpieczeństwa surowcowego. Wśród najważniejszych pozycji są: Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi (2007 PWN), Surowce mineralne mórz i oceanów (1998), Studium opłaty eksploatacyjnej w gospodarce złożem kopaliny (2001), Geologia i surowce mineralne oceanów (2009 PWN). W okresie 1993 -1994 doradca wiceprezesa rady ministrów W.Cimoszewicza. W latach 1994-1997 oraz 2001-2005 wiceminister w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju. Od 1998 do 2001 roku dyrektor departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo ekologiczne i surowcowe. W latach 2005-2006 wiceprezes zarządu fundacji EkoFundusz. Był przewodniczącym rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, banku BGŻ SA, rady EkoFunduszu, Mostostalu Płock SA. W przeszłości członek rad nadzorczych szeregu instytucji finansowych i gospodarczych m.in. Nafta Polska SA, KGHM Polska Miedź SA, bank BOŚ SA, Remak SA, Geofizyka Kraków SA, PP Petrobaltic. Był prezesem zarządu, dyrektorem generalnym Mostostal Warszawa SA. Laureat nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, nagrody rektora UW (trzykrotnie 1979, 2000, 2008). Jako student otrzymał nagrodę naukową sekretarza naukowego PAN za bardzo dobre wyniki w nauce.

Był członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Komitetu Górnictwa PAN. Członek rady redakcyjnej kwartalnika "Gospodarka Surowcami mineralnymi".W 1997 roku współkierujacy ogólnopolską akcją zwalczania powodzi. Były kierownik klubu Hybrydy (1977), w czasie studiów Przewodniczący Rady Uczelnianej SZSP Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Stowarzyszenia Ordynacka (sprawował funkcje wiceprzewodniczącego a następnie przewodniczącego zarządu głównego).Posiadacz zawodowego tytułu European Geologist. Odznaczony medalami: "Za zasługi w zwalczaniu powodzi",  "Za zasługi dla polskiej geologii". Wiceprzewodniczący rady fundacji "Semper Polonia".

 
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator
 • JoomlaWorks AJAX Header Rotator